Projekt pt.: „Opracowanie technologii wytwarzania kształtki kompozytowej z przeznaczeniem na lokalne wzmocnienie odlewów aluminiowych” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w oparciu o umowę Tango2/340272/NCBR/2017 w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki „TANGO 2”

Akronim projektu: LOCASERT

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2020 r.

Projekt obejmuje realizację:

Fazy K od 01.04.2017 do 31.03.2017
Kwota dofinansowania NCBR wynosi 150 000,00 PLN

Fazy B+R od 01.04.2018 do 31.03.2020
Kwota dofinansowania NCBR wynosi 1 000 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 350 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 150 000,00 PLN

Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Janina Dolata

Wykonawca: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii